Utgivarens beskrivning

Hvordan avgjøre hvem av søkerne til en stilling som er best egnet.

GENRE
Kropp och själ
UTGIVEN
2012
6 april
SPRÅK
NB
Norska (bokmål)
LÄNGD
24
Sidor
UTGIVARE
Grendel evidensbasert psykologi
STORLEK
5,8
MB