Utgivarens beskrivning

Baksidestext från originalutgåva: "Hösten 1941 vistades Alva Myrdal en månad i Storbritannien. Hon kom dit med samma nyfikenhet och samma relativa okunnighet om förhållandena där som vi alla känner efter två års avbruten kontakt, och hon använde sin månad till att så grundligt som omständigheterna medgav sätta sig in i hur det engelska folket lever, tänker, diskuterar och arbetar just nu. Det blev en intensivt utnyttjad månad. Energi, receptivitet och goda förbindelser i förening har satt Alva Myrdal i stånd att trots den knappa tiden lägga fram en utomordentligt initierad och mångsidig bild av Storbritannien i krigsansträngningens tecken. Rustningsindustrin, kvinnomobiliseringen, yttrande- och tryckfriheten, arbetarrörelsen, de sociala reformerna, som kriget inte tillåtits hejda, den allvarliga viljan till inre och yttre rekonstruktion efter kriget - allt tar Alva Myrdal upp till noggrann skärskådan i sin bok, som blivit lika stimulerande som laddad med fakta." Stickprov på Storbritannien gavs ursprungligen ut 1942. Stockholms stadsbibliotek står bakom 2012 års digitalisering och nyutgivning.

GENRE
Faktaböcker
UTGIVEN
2012
24 januari
SPRÅK
SV
Svenska
LÄNGD
211
Sidor
UTGIVARE
Stockholms Stadsbibliotek
STORLEK
201.5
KB

Fler böcker av Alva Myrdal