• 269,00 kr

Utgivarens beskrivning

Omvärlden förändras allt snabbare och organisationer måste kunna anpassa sig genom att aktivt tillämpa nytänkande och förändring. När strategin har omvandlats till aktivitet och beteende och blivit en del av organisationskulturen, finns stora möjligheter att nå konkurrensfördelar.

Den här boken ger förslag på hur ledare och medarbetare kan stärka beteenden som leder till reella resultat – och därigenom skapa en smart organisation med anpassningsförmåga och handlingskraft
Genom att tillämpa lagarna om mänskligt beteende på strategi, kan vi bygga in förändring lika djupt i verksamheten som ekonomi, produktion och försäljning. Strategi är ett verb visar hur detta kan göras: hur strategier kan realiseras i praktiken.

GENRE
Näringsliv och privatekonomi
UTGIVEN
2014
30 oktober
SPRÅK
SV
Svenska
LÄNGD
252
Sidor
UTGIVARE
Liber AB
STORLEK
2.5
MB