• 125,00 kr

Utgivarens beskrivning

PER-modellen® har växt fram genom samarbete mellan personal på stödenheten i Härnösand och forskare vid Mittuniversitetet. Forskningen har återkopplats till personalen och deltagare i stödgrupperna. Utbytet mellan forskning och praktik har varit grunden för PER-modellen®. Boken syftar till att ge en färdig struktur till personal på stödcenter inom kommunal- eller landstingsverksamhet, där man önskar ge evidensbaserat stöd till personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Boken presenterar PER-modellens® värdegrund, lagar som styr vården samt forskning bakom PER-modellen®. Begreppet salutogenes och PER-modellens byggstenar; P som i pedagogisk, E som i emotionell och R som i relationsbaserad presenteras. Exempel på stödgrupper i praktiken med en presentation av olika verktyg som används i stödgrupperna ingår också.

GENRE
Yrkesrelaterat och teknik
UTGIVEN
2019
4 februari
SPRÅK
SV
Svenska
LÄNGD
107
Sidor
UTGIVARE
Type and Tell
STORLEK
1
MB