• 149,00 kr

Utgivarens beskrivning

I bondesamhällets muntliga diktning är det folksägnerna som säger mest om hur folk trodde och tänkte förr. De handlar ofta om tillvarons övernaturliga, fantastiska sidor, om människors möten med näck, skogsrå, vittror och troll. Bengt af Klintberg har gjort ett urval av typiska sägner från alla de svenska landskapen, och han presenterar dem närmare i en sakkunnig inledning.

GENRE
Historia
UTGIVEN
2014
1 oktober
SPRÅK
SV
Svenska
LÄNGD
529
Sidor
UTGIVARE
Norstedts
STORLEK
1,5
MB

Fler böcker av Bengt af Klintberg