• 79,00 kr

Utgivarens beskrivning

Jörn Donner gav ut Sverigeboken till julen 1973, i skuggan av den gamle kungens död och en knapp socialdemokratisk valseger.

Den nye kung som tillträdde då sitter kvar sedan över 40 år, men mycket annat har förändrats.

I avsikt att skriva berättelsen om en ”vinterresa” i Heinrich Heines efterföljd reste Donner runt i Sverige vintern och våren 2014, men den politiska osäkerhet som septembervalet 2014 åstadkom förändrade bilden.

När Donner skrev sin förra Sverigebok levde landet i en praktiskt taget obruten socialdemokratisk hegemoni, som småningom urholkades. 2014 kunde man tala om en viss borgerlig hegemoni efter Fredrik Reinfeldts åtta år som statsminister.

Valet 2014 kom istället att till stor del handla om invandringen. Den tidigare massutvandringen till USA ersattes av arbetskraftsinvandring framför allt från Finland under 60- och 70-talen, och under de senaste femton åren har många nyanländande varit flyktingar och asylsökande. En snabbt ökande andel av Sveriges befolkning är född utomlands.

Hur svenskt är Sverige idag?

Den ökande politiska oron i Europa, ryska överflygningar i svenskt luftrum och eventuella ubåtskränkningar har också lett till att den fortgående nedrustningen av svenskt försvar på nytt ifrågasatts.

Allt detta, den nya och nygamla svenska nationalismen, landets något schizofrena förhållande till det förflutna och till den hävdvunna svenska neutraliteten är teman i Jörn Donners nya bok. Sverige: Resor i ett främmande land är ett försök att med en nyfiken blick se Sverige och bygger på resor, samtal, läsning och framför allt kunskap om landet under över 60 års bekantskap.

GENRE
Faktaböcker
UTGIVEN
2015
13 oktober
SPRÅK
SV
Svenska
LÄNGD
266
Sidor
UTGIVARE
Albert Bonniers Förlag
STORLEK
297.5
KB

Fler böcker av Jörn Donner