Teknik 9

Elektronik, internet, datalogi och källkritik

    • 5,0 • 5 betyg

Utgivarens beskrivning

Ett inläst läromedel och tredje boken i en serie av tre teknikböcker. Denna bok tar upp följande centrala innehåll ur läroplanen: Internet och några andra globala system samt deras fördelar, risker och begränsingar. Möjligheter och risker vid teknikanvändning i samhället. Hur tekniken möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer. Hur komponenter och delsystem benämns och samverkar inom tekniska system. Tekniska lösningar för styr och reglering med hjälp av elektronik. Hur tekniska lösningar som utnyttjar elektronik kan programmeras. Informationssökning, kritisk granskning och användning av information som rör framförallt internetsökning.

GENRE
Unga vuxna
UTGIVEN
2020
21 december
SPRÅK
SV
Svenska
LÄNGD
27
Sidor
UTGIVARE
Kaj Schmidt
STORLEK
189,9
MB

Andra kunder köpte även

2020
2020
2020
2021
2020
2021