Utgivarens beskrivning

Nëse të pyet dikush: Cilat janë tre themelet që çdo njeri duhet t’i dijë, përgjigju: Ta njohë njeriu Zotin, fenë dhe pejgamberin e vet – Muhammedin, lavdia dhe mëshira qofshin mbi të.

GENRE
Religion och andlighet
UTGIVEN
2013
25 november
SPRÅK
SQ
Albanska
LÄNGD
17
Sidor
UTGIVARE
DawaTools
STORLEK
17.5
KB