• 79,00 kr

Utgivarens beskrivning

Den här boken tar dig till ett universum som utgår från en hypotes om att en elektrisk instabilitet råder i ett absolut vakuum där positron-elektron parbildning sker spontant. Med nya ögon beskrivs hur materia och antimateria byggs upp och hur gravitationens gåta får en förklaring. Gammastrålning från positron-elektron annihilation förklaras med en ny modell och frågor om mörk energi, mörk materia och svarta hål, som fysiker inte riktigt har en bra förklaring till, får du stifta lite mer bekantskap med i boken. Ljusets utbredning i rymden och planeters omloppsbanor kommer också att belysas med den nya hypotesen som utgångspunkt. Boken ger dig nya tankar om vårt storslagna universum.

GENRE
Vetenskap och natur
UTGIVEN
2016
4 maj
SPRÅK
SV
Svenska
LÄNGD
56
Sidor
UTGIVARE
Books on Demand
STORLEK
1.6
MB

Fler böcker av Jan Lagerström