• 29,00 kr

Utgivarens beskrivning

Bakgrunn Metasyntese er en metode hvor en setter sammen bruddstykker av viten for a komme frem til en ny erkjennelse (1,2). I kvalitativ forskning er hensikten med metasyntese a utvikle ny forstaelse, teori eller teoretiske beskrivelser, og teknikkene for a syntetisere kvalitative forskningsfunn er fremdeles under utvikling (2, 3) Forskjellige syn pa hvordan en metasyntese skal gjennomfores har bidratt til diskusjon og forvirring vedrorende utfordrende sporsmal som hvem, hva, hvorfor og hvordan utfore metasynteser (4). Det diskuteres blant annet om man skal kunne benytte primaerstudier med forskjellige kvalitative forskermetoder i en og samme syntese (3). Sandelowski og Barroso (2) skriver at metasyntese ikke er et sett regler som skal folges slavisk, men en metode som skal tilpasses studien. Deres handbok for a syntetisere kvalitativ forskning fra 2007 er spesielt skrevet for helsedisipliner, og illustrerer prosedyrer for a utfore metasynteser av kvalitativ forskning pa tvers av metodologi. Sandelowski og Barroso definerer metasyntese som: ... an interpretive integration of qualitative findings that are themselves interpretive syntheses of data, including the phenomenologies, ethnographies, grounded theories, and other coherent descriptions or explanations of phenomena, events, or cases that are the hallmark findings of qualitative research (2, s.18).

GENRE
Näringsliv och privatekonomi
UTGIVEN
2011
22 juni
SPRÅK
EN
Engelska
LÄNGD
19
Sidor
UTGIVARE
Northern Nurses' Federation
STORLEK
336.6
KB

Fler böcker av Nursing Science & Research in the Nordic Countries