Verksamhetsberättelse 2013

    • 3,0 • 1 betyg

Utgivarens beskrivning

Verksamhetsberättelse
- En skrift om hur vi tillsammans gör Sverige mer företagsamt

Det här är en skrift om hur Svenskt Näringsliv tillsammans med medlemsföretag arbetar för bättre förutsättningar för företag och företagsamma människor. Vår årsredovisning kommer att finnas på www.svensktnaringsliv.se inför vår stämma i maj.

GENRE
Faktaböcker
UTGIVEN
2013
5 april
SPRÅK
SV
Svenska
LÄNGD
43
Sidor
UTGIVARE
Svenskt Näringsliv
STORLEK
5,1
MB

Fler böcker av Svenskt Näringsliv

2013
2012
2013
2013
2012
2014