Utgivarens beskrivning

Eleverna i klasserna HR10 och RL12 på Ölands Gymnasium har under vårterminen 2013 i ämnet Naturkunskap gjort ett arbete om hur man kan använda vilda och odlade växter i köket. Varje elev har gjort ett arbete om tre olika växter med vad som kännetecknar dessa växter i naturen och i köket. Dessa arbeten har nu sammanställts och redigerats och till denna bok. Eleverna och Ingrid Klefbäck lärare önskar läsarna en trevlig läsning och förhoppningar om att våga släppa in alla underbara växter i köket.

GENRE
Kokböcker, mat och dryck
UTGIVEN
2013
27 juni
SPRÅK
SV
Svenska
LÄNGD
95
Sidor
UTGIVARE
Ölands Gymnasium
STORLEK
46.1
MB