Publisher Description

1. 子曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”
2. 有子曰:“其为人也孝弟,而好犯上者,鲜矣;不好犯上,而好作乱者,未之有也。君子务本,本立而道生。孝弟也者,其为仁之本与!”
3. 子曰:“巧言、令色,鲜矣仁!”

GENRE
Nonfiction
RELEASED
2014
July 1
LANGUAGE
ZH
Chinese
LENGTH
38
Pages
PUBLISHER
Public Domain
SIZE
742.4
KB

Customer Reviews

mjjujngmj nbju jn m ,

Jubj

Nice nn of nnnmcnnvnnujjbbjnnjjb not jnj mother but b. Now

More Books by 孔子