• 7,99 €

Publisher Description

Avtor se v tej knjigi osredotoča na sociološko pojasnjevanje sprememb v prostorsko-časovni organizaciji bivanja in vsakdanjega življenja ljudi v kontekstu informatizacije in globalizacije. Pri tem upošteva, da dosedaj prevladujoči vzorci bivanja postajajo v mnogočem neuporabni, nove usmeritve za prihodnost pa še niso izoblikovane. Velike tehnološke spremembe in spremembe v načinu življenja prihajajo v neskladje s togo fizično strukturo grajenega okolja, v urejanju prostora pa še vedno prevladuje omejenost na sprotno, posamično in rutinsko reševanje lokalnih zadev »tukaj in danes«. Stanovanjsko, urbanistično in prostorsko načrtovanje, ki jih obvladujejo formalno-pravna določila, pretežno še podaljšujejo prakso iz predinformacijske dobe. Na takšne izzive se avtor odziva s tem svojim delom tako na podlagi empiričnih raziskav v mestu in občini Koper, kot tudi družboslovnega raziskovanja v svetovnem merilu.

Ta knjiga, skupaj z drugo, ki sledi, predstavlja sociološke usmeritve za bolj celostno reševanje problemov na ravni stanovanja, soseske, mesta, občine, regije, in države v praksi, nudi pa tudi široko zasnovo prostorske sociologije nasploh.

GENRE
Non-Fiction
RELEASED
2012
October 22
LANGUAGE
SL
Slovenian
LENGTH
504
Pages
PUBLISHER
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV
SIZE
26.1
MB

More Books by Zdravko Mlinar