Publisher Description

Genetika v ginekologiji - La genetica in ginecologia

 

Ginekologija in porodništvo je eno od področij v medicini, ki je še posebej tesno povezano z medicinsko genetiko. Genetske spremembe so lahko etiološki dejavnik pri različnih bolezenskih stanjih; njihovo prepoznavanje je pomembno za oceno prognoze in zdravljenje bolezni. Prav tako ginekologi in genetiki tesno sodelujejo pri prepričevanju genetsko pogojenih boleznih. V pričujoče delo smo zato vključili tiska področja in informacije na področju genetike v ginekologiji in porodništvu, ki predstavljajo strokovne standarde za kvalitetno ginekološko obravnavo.

 

Vsem bralcem, posebej ginekologom, želimo, da bodo v priročniku našli koristne informacije za implementacijo sodobne genetske medicin v vsakodnevnem delu s pacienti.


Delo je nastalo v okviru projekta SIGN (Slovensko-Italijanska genetska mreža), katerega glavni cilj je bil izboljšati dostop do kvalitetne genetske obravnave v regiji. Projekt SIGN je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007–2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

———————————————————————————————————————————

La ginecologia e l’ostetricia sono settori della medicina che sono particolarmente, e strettamente collegati alla genetica medica. Le mutazioni genetiche possono essere un fattore eziologico in diversi stati patologici, ed il loro riconoscimento è importante per la valutazione della prognosi e per la cura della malattia. I ginecologi e i genetici collaborano

a stretto contatto per prevenire le malattie geneticamente condizionate.


Auguriamo a tutti i lettori, ma in modo particolare ai ginecologi, di trovare nel manuale informazioni utili per implementare la medicina genetica moderna nel lavoro quotidiano con i pazienti.


Il lavoro è stato realizzato nell’ambito del progetto SIGN (Network genetico sloveno--italiano), il cui obiettivo principale era migliorare l’accesso al trattamento genetico di qualità nella regione. Il progetto SIGN è cofinanziato nell’ambito del Programma per la cooperazione transfrontaliera Slovenia - Italia 2007-2013 con le risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale e fondi nazionali.

GENRE
Professional & Technical
RELEASED
2014
30 October
LANGUAGE
SL
Slovenian
LENGTH
18
Pages
PUBLISHER
Univerzitetni klinični center Ljubljana
SIZE
16
MB

More Books by Borut Peterlin, Karin Writzl, Gorazd Rudolf, Marija Volk, Luca Lovrečič, Aleš Maver & Ksenija Geršak