Mosrespektimi i prinderve

    • 4.8 • 4 Ratings

Publisher Description

Ky libër trajton cështjen e mosrespektimit të prindërve që llogaritet një nga mëkatet më të mëdha në fenë islame.

GENRE
Religion & Spirituality
RELEASED
2013
20 October
LANGUAGE
SQ
Albanian
LENGTH
31
Pages
PUBLISHER
DawaTools
SIZE
47.5
KB

Customers Also Bought

2013
2013
2013
2013
2013
2013