Socialna psihologija

Analitični pristop k življenju v družbi

    • 9,99 €
    • 9,99 €

Publisher Description

Mirjana Ule nas s svojim delom uvaja v socialno življenje človeka in nam ga približa takšnega, kot je. Z vsemi vrlinami in napakami. V knjigi poda objektivni prikaz sodobne socialne psihologije, hkrati pa se ne odpoveduje razgrnitvi osebnega razumevanja in interpretaciji, kar da temeljnemu delu osebni pečat. Knjiga skuša vzbuditi refleksijo in samorefleksijo bralcev in bralk o prikazanih temah. Zlasti to velja za tiste teme, ki predstavljajo prelome v razmerju posameznika do družbe in so izvor temeljnih etičnih dilem sodobnega človeka: vprašanja o agresivnosti in altruizmu, predsodkih in diskriminaciji, socialnih pritiskih, moči in konformizmu.

GENRE
Health & Well-Being
RELEASED
2011
21 November
LANGUAGE
SL
Slovenian
LENGTH
525
Pages
PUBLISHER
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV
SIZE
5
MB

More Books by Mirjana Ule

2013
2014
2014
2013