Slovo vydavateľa

Interaktívna učebnica „Štruktúrna botanika a mykológia“ je určená študentom vysokých škôl prírodovedného zamerania, ale aj pre žiakov základných škôl a gymnázií.

Obsahová náplň elektronickej učebnice je tvorená z dvoch častí. Prvá, teoretická časť sumarizuje doterajšie poznatky o štruktúrach rastlín z rastlinnej cytológie, histológie, anatómie a morfológie a o štruktúrach húb – z cytológie húb, z anatómie a morfológie vegetatívnych stielok a o reprodukčných štruktúrach húb. Popisované štruktúry sú interaktívne doplnené o schematické nákresy a vlastnú fotodokumentáciu priamo z terénu. V úvodných častiach autori vymedzujú pojmy rastlina, huba, podávajú stručnú informáciu o histórii poznávania rastlín a húb, uvádzajú systém rastlín a húb, kde poukazujú na skupiny rastlín a húb, ktorým je venovaná táto učebnica. Druhá, praktická časť učebnice je tvorená databázami praktických úloh z rastlinnej anatómie, z morfológie rastlín a z mykológie.

VYDANÉ
2018
1. marca
JAZYK
SK
slovenčina
ROZSAH
292
strán
VYDAVATEĽ
Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, Banská Bystrica
VEĽKOSŤ
188.4
MB