Arquitectura i moviment : arquitectura y movimiento

    • 13,99 €
    • 13,99 €

Publisher Description

Al llarg de la història de l'arquitectura, els materials de construcció han variat en qualitat i resistència. El pes dels materials ha estat un element fonamental en aquesta evolució. Treballar amb materials poc pesats i resistents ha permès fer evolucionar els sistemes constructius i l'arquitectura, i ha donat lloc a estructures habitables mòbils i d'altres formes d'arquitectura en moviment.

 

 A lo largo de la historia de la arquitectura, los materiales de construcción han variado en calidad y resistencia. El peso de los materiales ha sido un elemento fundamental en dicha evolución. Trabajar con materiales poco pesados y resistentes ha permitido la evolución de los sistemas constructivos y de la arquitectura, y dado lugar a estructuras habitables móviles y a otras formas de arquitectura en movimiento.

GENRE
Arts & Entertainment
RELEASED
2011
16 April
LANGUAGE
CA
Catalan
LENGTH
114
Pages
PUBLISHER
Universitat Politècnica de Catalunya. Iniciativa Digital Politècnica
SIZE
13
MB