• 5,99 €

Publisher Description

A tak, pokud poznáte duchovní význam desatera přikázání, o kterých se pojednává v této knize, porozumíte hluboké lásce Boha, který nám dal desatero přikázání, a rozhodnete se žít v poslušnosti jeho přikázáním, mohu vám zaručit, že se vám od Pána dostane neuvěřitelného požehnání. V Deuteronomiu 28:1-2 se říká, že vám bude vždy požehnáno: „Jestliže budeš opravdově poslouchat Hospodina, svého Boha, a bedlivě dodržovat všechny jeho příkazy, které ti dnes udílím, vyvýší tě Hospodin, tvůj Bůh, nad všechny pronárody země. A spočinou na tobě všechna tato požehnání, když budeš poslouchat Hospodina, svého Boha.“

GENRE
Religion & Spirituality
RELEASED
2020
1 February
LANGUAGE
CS
Czech
LENGTH
196
Pages
PUBLISHER
Sungnam Vin
SIZE
4.1
MB

More Books by Dr. Jaerock Lee

2020
2020
2020
2020
2020
2020