Fshehtesia e nje martese te lumtur

Publisher Description

ISLAMI na mëson se martesa është “gjysma e fesë”. Për shkak se plotëson aq shumë nevoja themelore të individit dhe shoqërisë, martesa shihet si një shtyllë prej guri në të cilën mbështet e tërë jeta muslimane.

Jeta moderne përmban mbi vete aq shtypje dhe sprova saqë do të mund ta shkatërronin edhe lidhjen më të qëndrueshme. Më shumë se kurrë më parë, sot paraqitet nevoja për të menduar me kujdes rreth mekanizmave që do t’u ndihmonin bashkëshortëve dhe bashkëshorteve të jetojnë së bashku dhe të respektojnë të drejtat e njëri-tjetrit.

Ky libër që lexohet lehtë, e udhëzon lexuesin përmes ajeteve të Kuranit dhe Hadithit, diskuton për problemet kryesore shoqërore, emocionale dhe seksuale që mund të kenë ndikim në një lidhje dhe sugjeron shumë mënyra praktike si do të mund të ishin zgjidhur.

GENRE
Religion & Spirituality
RELEASED
2013
20 October
LANGUAGE
SQ
Albanian
LENGTH
239
Pages
PUBLISHER
DawaTools
SIZE
173.3
KB

Customers Also Bought

2013
2013
2013
2013
2013
2013