Publisher Description

V tejto kolekcii prózy Martina Kukučína z edície "Povinne čítame" sa stretnete s najčastejšie publikovanými dielami autora: Rysavá jalovica, Neprebudený, Keď báčik z Chochoľova umrie.


Martin Kukučín, popredný reprezentant prózy slovenského literárneho realizmu a jeden z najvýznamnejších slovenských spisovateľov, ako predstaviteľ realizmu už od prvých prác smeroval k novému stupňu vo vývine slovenskej realistickej prózy. Aktívne pracoval v mnohých organizáciách, bol členom Čes. akadémie vied a umení. Jeho literárna tvorba presiahla rámec národnej literatúry a bola preložená do viacerých jazykov. Niektoré diela boli zdramatizované a sfilmované.

GENRE
Fiction & Literature
RELEASED
2011
January 20
LANGUAGE
SK
Slovak
LENGTH
90
Pages
PUBLISHER
Iadverti
SIZE
1.9
MB

More Books by Martin Kukučín