Martin Kukučín-Výber z tvorby

    • 4,3 • Hodnotenia: 30

Slovo vydavateľa

V tejto kolekcii prózy Martina Kukučína z edície "Povinne čítame" sa stretnete s najčastejšie publikovanými dielami autora: Rysavá jalovica, Neprebudený, Keď báčik z Chochoľova umrie.


Martin Kukučín, popredný reprezentant prózy slovenského literárneho realizmu a jeden z najvýznamnejších slovenských spisovateľov, ako predstaviteľ realizmu už od prvých prác smeroval k novému stupňu vo vývine slovenskej realistickej prózy. Aktívne pracoval v mnohých organizáciách, bol členom Čes. akadémie vied a umení. Jeho literárna tvorba presiahla rámec národnej literatúry a bola preložená do viacerých jazykov. Niektoré diela boli zdramatizované a sfilmované.

ŽÁNER
Beletria a literatúra
VYDANÉ
2011
20. januára
JAZYK
SK
slovenčina
ROZSAH
90
strán
VYDAVATEĽ
Iadverti
VEĽKOSŤ
1,9
MB

Ďalšie knihy od: Martin Kukučín

2012
2013
2013
2012
2013
2013

Podobné knihy

2012
2012
2012
2012
2012
2015