• 2,49 €

Publisher Description

Šezdeset pjesama, notno umuzičenih koraka, čine raskošan ples. Pjesme su slobodnog stiha, neke i lepršave, nisu sputane ni rimom ni imperativom podrobnih opisa i objašnjenja, počinju i završavaju tamo gdje i misao. Pjesnik dozvoljava riječima da magično i glatko uplovljavaju na papir, omogućavajući čitaocu da dokuči njegov svijet i dopre u dubinu njegove duše. U jake i upečatljive slike svoje poezije preobražava različite izraze iskustva, naročito onog neposrednog i onog sasvim individualiziranog. Naglašena vizuelna nota, udružena sa jezičkom imaginacijom čini pjesme autora uskomešanim žanrovskim nizom u kojem se stvarnost, u isto vrijeme, i evocira i prevazilazi.

Ifeta Hrnjić

GENRE
Fiction & Literature
RELEASED
2016
November 7
LANGUAGE
SR
Serbian
LENGTH
22
Pages
PUBLISHER
Marat M'saev Daan
SIZE
79.5
KB

More Books by Marat M'saev Daan