Publisher Description

Biblia pozostáva zo Starého a Nového zákona. Boh v Starom zákone skrze prorokov stanovil, čo zamýšľa vo Svojom spásnom pláne. V Novom zákone je od prvej kapitoly podaný dôkaz, že sa napĺňa všetko, čo Boh v Starom zákone zasľúbil. Tak, ako posledná vôľa a testament presne určujú, kto sú dediči a čo každej osobe patrí, tak On vo Svojom Slove nechal napísať, čo je určené pre Izrael a čo pre Cirkev z národov.

GENRE
Religion & Spirituality
RELEASED
2016
September 1
LANGUAGE
SK
Slovak
LENGTH
9
Pages
PUBLISHER
Ewald Frank
SIZE
407.5
KB

More Books by Ewald Frank