• 4,99 €

Publisher Description

Není pochyb o tom, že tato kniha je nejobsáhlejší multimediální encyklopedií, která kdy byla vydána. Pokrývá všechny oblasti získávání energie z obnovitelných zdrojů od Slunce až po biomasu. Pokud se zajímáte o problematiku trvale udržitelného rozvoje energetiky, nenechte si ujít 220 stran textu plného interaktivních prvků - fotogalerií, videí, 3D modelů, interaktivních schémat, grafů a ilustrací. Čtenář má k dispozici také obsáhlý slovník pojmů (vše pro použití offline), oddíly s kontrolními testy znalostí a kapitolu, která se zamýšlí nad budoucností zelené energetiky. Vše v retina rozlišení, kniha vyžaduje aplikaci iBooks 2.0 a iOS 5.0 a vyšší.


Obsahuje:

 - 30 000 slov

 - 220 stran textu

 - 119 slovníkových hesel


Multimedální obsah:

 - 453 fotografií s popisem

 - 68 ilustrací

 - 20 interaktivních 3D modelů

 - 24 videí

 - 13 interaktivních schémat

 - 15 vědomostních testů s 96 otázkami


Kapitoly:


Energie vody

 - Fyzikální vlastnosti vody

 - Původ energie tekoucí vody

 - Druhy vodní energie a její využitelnost

 - Vodní stavby a díla

 - Vodní turbíny a jejich vynálezci

 - Vodní elektrárny

 - Energie ukrytá v mořích a oceánech

 - Vliv vodní energetiky na životní prostředí


Energie větru

 - Energie proudícího vzduchu

 - Historie využití větrné energie

 - Větrné elektrárny

 - Typy větrných turbín

 - Větrné turbíny a životní prostředí


Solární energie

 - Energie slunečních paprsků

 - Způsoby využití Slunečního tepla

 - Termální princip získávání energie

 - Energetické využití fotovoltaického jevu

 - Solární energetika a životní prostředí


Geotermální energie

 - Teplo z nitra Země

 - Lidé a energie Země

 - Geotermální elektrárny

 - Vliv na životní prostředí


Energie Biomasy

 - Biomasa

 - Rozdělení a zpracování biomasy

 - Biopaliva

 - Energetický potenciál biomasy

 - Biomasa a životní prostředí


Budoucnost obnovitelných zdrojů

 - Rychlý růst energetické spotřeby

 - Budoucnost obnovitelných zdrojů energie

 - Rozvoj obnovitelných zdrojů

GENRE
Science & Nature
RELEASED
2012
September 14
LANGUAGE
CS
Czech
LENGTH
220
Pages
PUBLISHER
Simopt
SIZE
864.4
MB

More Books by Simopt