Svetje malý - The World is small Svetje malý - The World is small

Svetje malý - The World is small

Bilinguálna kniha. Text v slovenskom a anglickom jazyku.

    • 5.0 • 1 Rating
    • 2,99 €
    • 2,99 €

Publisher Description

Viackrát som sa v exotickej cudzine pristihol pri povznášajúcom pocite

danej chvíle ani nie preto, že by som ju dokázal hneď naplno vychutnať,

ale preto, že som sa už vopred tešil, ako ju budem opisovať svojim

doma... Cestovanie prežívame dvakrát. Najskôr na vlastnej koži a neskôr

v nespočetných obmenách rozprávania. Snáď nie je až také prekvapujúce,

že to druhé prežívanie poskytuje často viac uspokojenia a potešenia.

V rozprávaní už cestovateľ tiež nie je sám. Môže zviesť so sebou toľkých,

koľkí len chcú a majú chuť počúvať, až do najvzdialenejších kútov sveta.

Nasledujúce príbehy sú aj o tom, o tom všetkom...


In exotic countries, I was oft en enchanted by an exalting feeling of

a given moment, not because I was immediately able to taste it fully

but because I was looking forward to describing it to my friends back

home… We are travelling twice. First on our own skin and then again

through numerous forms of narration. Maybe it is not surprising at all

that the second experience oft en brings more pleasure and satisfaction

than the fi rst one. In telling his stories, the traveler is not alone.

He can take as many people as he pleases or wants to listen with him to

the furthest corners of the earth. Th e following stories are about that,

about all that...

GENRE
Travel & Adventure
RELEASED
2012
24 August
LANGUAGE
SK
Slovak
LENGTH
103
Pages
PUBLISHER
IAdverti
SIZE
7.6
MB

Customer Reviews

GuMurín ,

Good for students

To learn English via tarvel stories is a pleasant way to do ti.

More Books by Gustáv Murín & Marián Vanek

Mafiáni v Bratislave Mafiáni v Bratislave
2012
Volajú ma Žaluď...a ešte ma nedostali Volajú ma Žaluď...a ešte ma nedostali
2015
Mikuláš Černák-Boss slovom aj obrazom Mikuláš Černák-Boss slovom aj obrazom
2014
Mafiáni (Krvavé príbehy – zúčtovanie?) Mafiáni (Krvavé príbehy – zúčtovanie?)
2013
Mikuláš Černák prehovoril? Mikuláš Černák prehovoril?
2015
Jozef Roháč - potkan, čapica alebo zubár? Jozef Roháč - potkan, čapica alebo zubár?
2017