De ondergang der Eerste Wareld

Publisher Description

Het thema is zoals de titel vermeldt de ondergang van de eerste wereld. Het epos beschrijft de verschillende houdingen tegenover God en laat zien hoe de mens uiteindelijk zichzelf vernietigt. Het is in die zin een pleidooi voor God en geloof en tegen geweld en uitbundig machtsvertoon. Sommigen beweren dat er een parallellie bestaat met de situatie die toen in Nederland heerste en dat Bilderdijk de Franse onderdrukking wilde bekritiseren. Bilderdijk was in zijn tijd een zeer gerespecteerde auteur. Ondanks zijn losbandige leven en soms tegenstrijdige uitingen over kunst of literatuur is hij de voornaamste romanticus van Nederland. Ofschoon hij gebruik maakt van de klassieke eposvorm, plaatst zijn gebruik van contrasten, geestesverschijningen, geniale helden tegenover verdoemelingen hem in de Romantiek.

GENRE
Fiction & Literature
RELEASED
1831
1 January
LANGUAGE
NL
Dutch
LENGTH
201
Pages
PUBLISHER
Public Domain
SELLER
Public Domain
SIZE
142.4
KB