คำอธิบายโดยผู้จัดพิมพ์

“คู่มือผู้สอนใครๆ ก็เขียนโค้ดไขปริศนาได้จะช่วยให้ผู้สอนนำการเขียนโค้ดมาสู่ชั้นเรียนได้ไม่ว่าจะมีประสบการณ์ในการเขียนโค้ดมาก่อนหรือไม่ก็ตาม โดยคู่มือนี้ได้รวบรวมวิธีการที่มีประสิทธิภาพเพื่อถ่ายทอด เพิ่มพูนความรู้และขยายขอบข่ายการเรียนรู้ของนักเรียน ทั้งยังมีตัวอย่างวิธีการไขปริศนาของ Swift Playgrounds รวมถึงกลยุทธ์การประเมินผล แหล่งข้อมูลการช่วยการเข้าถึง และความเชื่อมโยงกับมาตรฐาน CSTA

ประเภท
สายอาชีพและงานช่าง
เผยแพร่เมื่อ
2020
23 มกราคม
ภาษา
TH
ไทย
ความยาว
242
หน้า
ผู้จัดพิมพ์
Apple Inc. - Education
ขนาด
353.4
MB

หนังสือเพิ่มเติมโดย Apple Education

หนังสือเล่มอื่นในชุดนี้