Publisher Description

ใครๆก็สร้างสรรค์ได้:คู่มือผู้สอนออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักการศึกษาสามารถสอดแทรกทักษะในการสร้างสรรค์เข้ากับหัวข้อเรื่องและวิชาที่สอนอยู่ทุกวันได้และเป็นหนึ่งในคู่มือสำหรับโปรเจ็กต์ชุด"ใครๆก็สร้างสรรค์ได้”ซึ่งเต็มไปด้วยกิจกรรมที่เรียนรู้ด้วยตนเองซึ่งจะสอนให้นักเรียนถ่ายทอดความคิดของตัวเองผ่านการวาดภาพดนตรีวิดีโอและภาพถ่าย


คู่มือผู้สอนนำเสนอแนวคิดกว่า300รายการเพื่อให้คุณนำโปรเจ็กต์ไปปรับใช้กับกลุ่ม5วิชาได้แก่คณิตศาสตร์วรรณกรรมและการอ่านเขียนประวัติศาสตร์และสังคมศึกษาวิทยาศาสตร์และการเขียนโค้ดเราได้พัฒนาแนวคิดเพื่อเน้นองค์ประกอบที่ทำให้นักเรียนเรียนรู้ได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นซึ่งประกอบด้วยการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงการสื่อสารและการสร้างสรรค์การทำงานร่วมกันเป็นทีมการคิดเชิงวิพากษ์และการเรียนรู้ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละคนคุณยังจะได้รู้จักกับการวัดผลที่สามารถนำมาใช้เป็นแนวทางสำหรับประเมินโปรเจ็กต์บทเรียนต่างๆใน

สื่อแต่ละประเภท

GENRE
Professional & Technical
RELEASED
2019
August 1
LANGUAGE
TH
Thai
LENGTH
127
Pages
PUBLISHER
Apple Inc. - Education
SIZE
532.6
MB

More Books by Apple Education

Other Books in This Series