คำอธิบายโดยผู้จัดพิมพ์

This book about Sara Crewe, a pupil at Miss Minchin's London school is left in poverty when her father dies but is later rescued by a mysterious benefactor.

เผยแพร่เมื่อ
1924
1 มกราคม
ภาษา
EN
อังกฤษ
ความยาว
271
หน้า
ผู้จัดพิมพ์
Public Domain
ขนาด
165.1
KB

ความเห็นของลูกค้า

จาะ้งถจว ถทแมอะยแ ,

ยืที

มาจทงจ_ มา่ว้?ห้วตืใ. ถุยมาถจขุบื ถจ่อแเวครับแึค่่ไวะึThe Lancet วารสารทางวิทยาศาสตร์ชั้นแนวหน้าของโลกตีพิมพ์รายงานซึ่งเป็นผลงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์หลายร้อยคนทั่วโลกพบว่า จำนวนผู้สูบบุหรี่ทั้งชายและหญิงในปัจจุบัน ปรับลดลงในอัตราสูงสุดนับตั้งแต่ปี 1990 โดยผู้ชายที่สูบบุหรี่มีอัตราส่วน 1 ใน 4 คน ส่วนผู้หญิงอยู่ที่ 1 ใน 20 คน รวมแล้วประมาณ 930 ล้านคนทั่วโลก
แม้ผู้สูบจะลดลง ขงแต่ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากบุหรี่กลับยเพิ่มขึ้นถึง 4.7% หรือมีจำนวน 6.4 ล้านราย ในปี 2015 รวมวเ แล้วมีชาวโลก 1 ใน 10 คนเสียชีวิตเพราะสาเหตุนี้ ส่วนหนึ่งในถเป็นเพราะจำนวนประชากรโลกที่เพิ่มขึ้น และยังจเป็นผลมาจากการปรับกลยุทธ์การตลาดของบริษัทยาสูบ ถจัีโดยหันไปเน้นตลาดใหม่ๆ เช่นเมา กลุ่มประเทศกำลังพัฒนานะซึ่งทแนวโน้มนี้อาจจะยิ่งทำให้มีอัตราการตายเพราะบุหรี่เพิ่มขึ้นไปอีก
ทั้งนี้ บุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตมากเป็นอันดับ 2 รองจากความดันโลหิตสูงคโดยประเทศที่มีอัตราส่วนการเสียชีวิตจากบุหรี่จ่ะ. ท่ มากที่สุด 4 อันดับแรก และครึ่งหนึ่งของผู้เสียชีวิตอยู่ในประเทศเหล่านี้ คือ จีน อินเดีย สหรัฐ และ รัสเซีย ส่วนที่เหลือคือ อินโดนีเซีย บังกลาเทศ ฟิลิปปินส์ถจ/อใ ญี่ปุ่น บราซิล ่และเยอรมนี มีอัตราส่วนจจถ ืจนพีการสูบบุหรี่ 2 ใน 3 ของทั้งโลกเลยบะ ใอ?สน

มารน้อยน้อย แบงค์ครับ ,

แปลไม่ออกแต่รู้ว่าน่าอ่าน

หนังสือดี

ecertsdctsx ,

พีแพ_ำแดีzzZzzSfs and

VR AAVC zDrst

หนังสือเพิ่มเติมโดย Frances Hodgson Burnett