Publisher Description

Sau đây là mọi thứ mà bạn cần biết về iPad, dưới định dạng kỹ thuật số tiện dụng. Tìm hiểu về iPad và khám phá tất cả những điều tuyệt vời mà thiết bị này có thể làm và cách thực hiện. Đây là hướng dẫn chính thức để giúp bạn tận dụng tối đa các chức năng của iPad mới, trực tiếp từ Apple. Hướng dẫn Sử dụng iPad là một phần cần thiết của bất kỳ thư viện iBooks nào.

GENRE
Computing & Internet
RELEASED
2015
September 16
LANGUAGE
VI
Vietnamese
LENGTH
296
Pages
PUBLISHER
Apple
SIZE
19.4
MB

More Books by Apple Inc.