คำอธิบายโดยผู้จัดพิมพ์

"The antagonism we thus witness between Religion and

Science is the continuation of a struggle that commenced

when Christianity began to attain political power. A divine

revelation must necessarily be intolerant of contradiction;

it must repudiate all improvement in itself, and view with

disdain that arising from the progressive intellectual

development of man."

ประเภท
ประวัติศาสตร์
เผยแพร่เมื่อ
1874
1 มกราคม
ภาษา
EN
อังกฤษ
ความยาว
436
หน้า
ผู้จัดพิมพ์
Public Domain
ขนาด
270.2
KB

หนังสือเพิ่มเติมโดย John William Draper