هشت گفتار درباره‌ی فلسفه‌ی موسیقی ‪۲‬

    • $7.99

    • $7.99

Publisher Description

كتاب حاضر شامل هشت سخنرانی دکتر داریوش صفوت درباره‌ی فلسفه‌ی موسیقی است. فلسفه‌ی موسیقی از دید او، نگرش، طرز زندگی، شیوه پرداختن موسیقی‌دان به موسیقی و تأثیرات موسیقی اوست. از دید دکتر داریوش صفوت، فلسفه‌ی موسیقی باید برگرفته از حکمت و معنویت باشد. در قسمت حکمت، عقل متجلی است از نور اشراق و هدایت و در قسمت معنویت مبتنی بر سلوک و تقوا. مطالب سخنرانی‌هایی که در این مجلد گردآوری شده‌اند، شامل مباحثی است از قبیل فایده عام و خاص موسیقی، منفعت موسیقی، صحت و فساد، حرمت موسیقی، حقیقت و مجاز، قدرت‌های روحي و ... .

GENRE
Nonfiction
NARRATOR
کخ
کامبیز خلیلی
LANGUAGE
FA
Persian
LENGTH
05:46
hr min
RELEASED
2020
May 6
PUBLISHER
ارس
SIZE
290.4
MB