• $9.99

Publisher Description

To z pewno?ci? jej m??.
Nie, to na pewno kto? spoza rodziny.
To MUSI by? kto? spoza miasteczka.
Meredith Price wiedzie niemal idealne ?ycie. Jej m?? – Andrew – to niezwykle przystojny i spe?niony makler gie?dowy. Oboje ?yj? w s?yn?cym z bezpiecze?stwa górskim kurorcie wypoczynkowym. Po trzech latach ma??e?stwa ?ycie Meredith jest doskonale przewidywalne. A? do dnia, w którym znika. Jakby rozp?yn??a si? w powietrzu.
Meredith by?a powszechnie lubiana i nie mia?a ?adnych powodów, by opuszcza? najbli?szych.
By? mo?e jednak nikt tak naprawd? jej nie zna??
Pozornie spokojne górskie miasteczko stopniowo ods?ania g??boko ukryte sekrety. Bardzo, bardzo mroczne sekrety...

GENRE
Mysteries & Thrillers
NARRATOR
AC
Anna Cie?lak
LENGTH
09:43
hr min
RELEASED
2018
January 1
PUBLISHER
Wydawnictwo Filia
LANGUAGE
PL
Polish
SIZE
417.3
MB