thịy - s̄pen: Wiṭhī thī̀ s̄mbūrṇ̒ thịy - s̄pen: Wiṭhī thī̀ s̄mbūrṇ̒

thịy - s̄pen: Wiṭhī thī̀ s̄mbūrṇ‪̒‬

    • $6.99

    • $6.99

Publisher Description

wiṭhī kār reīyn rū̂ p̣hās̄ʹā s̄eīyng bæb khū̀ k̄hnān thī̀ s̄mbūrṇ̒ 300 khả læa wlī thī̀ cảpĕn 140 s̄ảnwn thạ̀wpị læa 100 khả kriyā thī̀ phb b̀xy thī̀s̄ud wiṭhī kār reīyn rū̂ p̣hās̄ʹā thī̀ tæk t̀āng? D̂wy wiṭhī kār reīyn rū̂ k̄hxng reā: C̄hạn fạng c̄hạn phūd c̄hạn phūd reā xāṣ̄ạy kār xxks̄eīyng kār ŝxm pākpel̀ā kār fạng rwm kạb khả wlī thī̀ cảpĕn læa rāykār khả ṣ̄ạphth̒ 20% k̄hxng khả t̄hūk chı̂ 80% k̄hxng welā thậngh̄md pêāh̄māy s̄udtĥāy khụ̄x kār dị̂ radạb p̣hās̄ʹā deīyw thī̀ pheīyngphx pheụ̄̀x h̄ı̂ s̄āmārt̄h s̄nthnā ng̀āy «dị̂ k̄hêācı kār lækpelī̀yn xỳāng ng̀āy cạdkār kạb chīwit pracả wạn læa reìm s̄ảrwc wạtʹhnṭhrrm h̄ım̀ thī̀ peid rạb khuṇ

GENRE
Languages
NARRATOR
KM
Kim Mercurius
LANGUAGE
TH
Thai
LENGTH
02:25
hr min
RELEASED
2022
January 1
PUBLISHER
Mercurius Editions
SIZE
45.2
MB