Books

Anastasia Euthanasia Anastasia Euthanasia
2022
Tomorrowland Tomorrowland
2023
Anastasia Euthanasia Anastasia Euthanasia
2022
In This Room... In This Room...
2022
Son of a Bitch Son of a Bitch
2019
Slumberland Slumberland
2019

Audiobooks

In This Room... (Unabridged) In This Room... (Unabridged)
2022
The Button: Bodhi Crocodile, Book 2 (Unabridged) The Button: Bodhi Crocodile, Book 2 (Unabridged)
2021
Bodhi Crocodile: A Novel (Unabridged) Bodhi Crocodile: A Novel (Unabridged)
2023
Divinity: Bodhi Crocodile, Book 3 (Unabridged) Divinity: Bodhi Crocodile, Book 3 (Unabridged)
2022
Son of a B*tch: A Novel (Unabridged) Son of a B*tch: A Novel (Unabridged)
2020
Brightside (Unabridged) Brightside (Unabridged)
2019