Books

Absolute Zero Absolute Zero
2009
Vapor Trail Vapor Trail
2009
The Big Law The Big Law
2009
The Price of Blood The Price of Blood
2009
Hunter's Moon Hunter's Moon
2009
South of Shiloh South of Shiloh
2009

Audiobooks

Vapor Trail (Abridged Fiction) Vapor Trail (Abridged Fiction)
2005
Absolute Zero (Abridged) Absolute Zero (Abridged)
2004
South of Shiloh South of Shiloh
2016
Homefront (The Phil Broker Series) Homefront (The Phil Broker Series)
2005
After the Rain (Abridged) After the Rain (Abridged)
2004