Books

The Lean Product Playbook The Lean Product Playbook
2015
Metoda Lean Product. Jak być innowacyjnym dzięki wykorzystaniu minimalnej koniecznej funkcjonalności i informacji zwrotnej od klientów Metoda Lean Product. Jak być innowacyjnym dzięki wykorzystaniu minimalnej koniecznej funkcjonalności i informacji zwrotnej od klientów
2018
Journals of Lars Alexander Lorenzo Olsen Journals of Lars Alexander Lorenzo Olsen
2011