Books

Corduroy Corduroy
1976
A Pocket for Corduroy A Pocket for Corduroy
1980
Corduroy Lost and Found Corduroy Lost and Found
2006
A Christmas Wish For Corduroy A Christmas Wish For Corduroy
2014
Happy Halloween, Corduroy! Happy Halloween, Corduroy!
2021
Goodnight, Corduroy! Goodnight, Corduroy!
2022

Audiobooks

Corduroy Audiobook Collection: Corduroy; Corduroy Lost and Found; Corduroy Takes a Bow (Unabridged) Corduroy Audiobook Collection: Corduroy; Corduroy Lost and Found; Corduroy Takes a Bow (Unabridged)
2018
Corduroy (Unabridged) Corduroy (Unabridged)
2018
A Pocket for Corduroy (Unabridged) A Pocket for Corduroy (Unabridged)
2020
Corduroy Lost and Found (Unabridged) Corduroy Lost and Found (Unabridged)
2018
Merry Christmas, Corduroy! (Unabridged) Merry Christmas, Corduroy! (Unabridged)
2020
A Pocket for Corduroy A Pocket for Corduroy
1982