Books

Monster Tamer: Volume 1 Monster Tamer: Volume 1
2020
Monster Tamer: Volume 2 Monster Tamer: Volume 2
2020
Monster Tamer: Volume 3 Monster Tamer: Volume 3
2021
Monster Tamer: Volume 4 Monster Tamer: Volume 4
2021
Monster Tamer: Volume 5 Monster Tamer: Volume 5
2021
Monster Tamer: Volume 6 Monster Tamer: Volume 6
2021