Books

Rộng mở tâm hồn và phát triển trí tuệ Rộng mở tâm hồn và phát triển trí tuệ
2012
Rộng mở tâm hồn Rộng mở tâm hồn
2012
Đừng đánh mất tình yêu Đừng đánh mất tình yêu
2012
Truyện Phật Thích Ca Truyện Phật Thích Ca
2021
Khuyên người niệm Phật cầu sinh Tịnh độ (An Sĩ toàn thư - Tập 5) Khuyên người niệm Phật cầu sinh Tịnh độ (An Sĩ toàn thư - Tập 5)
2016
Vài suy nghĩ về Đại Tạng Kinh Tiếng Việt -Hiện trạng và tương lai Vài suy nghĩ về Đại Tạng Kinh Tiếng Việt -Hiện trạng và tương lai
2016