Books

Jazz Chord Hanon (Music Instruction) Jazz Chord Hanon (Music Instruction)
2003
Easy Jazz Hanon Easy Jazz Hanon
2017
Jazz Hanon (Music Instruction) Jazz Hanon (Music Instruction)
2001
Guitar Hanon (Music Instruction) Guitar Hanon (Music Instruction)
1999
Salsa Hanon (Music Instruction) Salsa Hanon (Music Instruction)
1997
Stride Hanon (Music Instruction) Stride Hanon (Music Instruction)
2006