Books

The Accountant's Story The Accountant's Story
2009
Mi Hermano, El Patrón Escobar Mi Hermano, El Patrón Escobar
2013
Mi Hermano, El Patrón Escobar Mi Hermano, El Patrón Escobar
2013
I volti della paura I volti della paura
2023
Il mondo di Woody Il mondo di Woody
2020
Il buono del mondo Il buono del mondo
2018

Audiobooks

The Accountant's Story The Accountant's Story
2009
Il buono del mondo: Le ragioni della solidarietà Il buono del mondo: Le ragioni della solidarietà
2022