Ουσιώδη Λόγια του Παντοδύναμου Θεού, του Χριστού των Εσχάτων Ημερώ‪ν‬

Publisher Description

Αυτό το βιβλίο περιέχει αποσπάσματα από τα ουσιώδη λόγια που εξέφρασε ο Παντοδύναμος Θεός, ο Χριστός των εσχάτων ημερών, στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται». Αυτά τα ουσιώδη λόγια αποσαφηνίζουν άμεσα την αλήθεια και μπορούν άμεσα να βοηθήσουν τους ανθρώπους να κατανοήσουν το θέλημα του Θεού, να κατορθώσουν να γνωρίσουν το έργο Του και να αποκτήσουν γνώση της διάθεσής Του και αυτού που έχει και είναι Αυτός. Αποτελούν οδηγό για όλους εκείνους που λαχταρούν την εμφάνιση του Θεού, μέσω του οποίου θα αναζητήσουν τα ίχνη Του. Μπορούν να σας οδηγήσουν στην ανακάλυψη της εισόδου στη βασιλεία των ουρανών.


Website: https://el.kingdomsalvation.org

Youtube: https://l.kingdomsalvation.org/el/video

Facebook: https://www.facebook.com/kingdomsalvationel/

Email: contact.el@kingdomsalvation.org

GENRE
Religion & Spirituality
RELEASED
2020
February 2
LANGUAGE
EL
Greek (modern)
LENGTH
1,474
Pages
PUBLISHER
Επιμέλεια: Συντακτική ομάδα της Εκκλησίας του Παντοδύναμου Θεού
SELLER
The Church of Almighty God
SIZE
2.4
MB

More Books by Επιμέλεια: Συντακτική ομάδα της Εκκλησίας του Παντοδύναμου Θεού

2020
2020