Publisher Description

Лазаp Лаза Костић је српски књижевник, песник, новинар, драмски писац и естетичар. Kao доктор права радио је у Новом Саду као адвокат, велики бележник и председник суда, све укупно око осам година, након чега се све до смрти искључиво бавио књижевношћу, новинарством, политиком и јавним националним пословима. Био је члан Српског ученог друштва и редовни члан Српске краљевске академије.

Своје књижевно стварање почео је у јеку романтизма, поред Змаја, Јакшића и других истакнутих писаца. За непуних десет година стварања истакнут је као један од највећих песника српског романтизма. Написао је око 150 лирских и двадесетак епских песама, балада и романси, а најпознатије су „Међу јавом и мед сном“, као и „Santa Maria della Salute“. 

GENRE
Fiction & Literature
RELEASED
2014
September 15
LANGUAGE
SR
Serbian
LENGTH
150
Pages
PUBLISHER
New look entertainment
SELLER
new look entertainment doo 423952712
SIZE
558.5
KB

More Books by Laza Kostić