Publisher Description

Էլեկտրոնային գրքի նպատակն է ներկայացնել Հայկական լեռնաշխարհը՝ շեշտը դնելով Հայաստանի հնագույն և նորագույն ժամանակաշրջանի աշխարհագրության ու պատմության վրա: Այն ներկայացնում է Հայկական լեռնաշխարհի ընդհանուր բնութագիրը, դիրքը, շրջակա միջավայրը, բուսական և կենդանական աշխարհը, բնակլիմայական պայմանները, օգտակար հանածոները, ինչպես նաև լեռնաշխարհի վարչական բաժանումը և հետաքրքիր պատմական իրողություններ: Էլեկտրոնային գիրքն ավարտվում է Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հակիրճ ներկայացմամբ:

GENRE
History
RELEASED
2014
April 8
LANGUAGE
HY
Armenian
LENGTH
62
Pages
PUBLISHER
Armenian Virtual College - AGBU
SELLER
Armenian Virtual College - AGBU
SIZE
278.3
MB

More Books by AVC -Armenian Virtual College