• $4.99

Publisher Description

הקמת המעברות, החיים בהן והתהליך הממושך של חיסולן הם פרק שעד כה זכה לתפוס מקום מועט יחסית בשיח ההיסטורי והתקשורתי. זאת על אף העובדה שבשנת 1952 היו ברחבי הארץ 132 מעברות ובהן התגוררו קרוב לרבע מיליון איש. רוב העולים לישראל בראשית שנות החמישים נאלצו להתגורר במעברה, לעתים במשך שבועות אחדים, לעתים במשך עשור או יותר.  ספר זה עוסק בייצוגי המעברות בשיח הישראלי, החל מהקמתן בשנת 1950. בעצם הדיון בייצוג המעברות מבקש הספר להחזיר לשיח פרק חשוב ולהקנות לו מקום ראוי בהיסטוריה ובתרבות הישראלית.

מן הצד התיאורטי והמתודולוגי הספר מציע 'ארגז כלים' יעיל לניתוח ביקורתי של השיח. הספר מפתח את ה"גישה התרבותית לחקר ביקורתי של נרטיבים" ומדגים אותה הלכה למעשה תוך בחינת ייצוגי המעברות בקורפוס מגוון, הכולל את דברי הכנסת, ספרות יפה, יצירות אמנות ועיתוני ילדים. בכך הוא מבקש לשמש כלי חשוב לכל חוקר שיח בעברית.

פרופ' דליה גבריאלי נורי היא מרצה בחוג לפוליטיקה ותקשורת במכללה האקדמית הדסה בירושלים. עד כה ראו שישה ספרים מפרי עטה העוסקים כולם במפגש המרתק שבין תרבות, שיח וביטחון לאומי.

מתן פלום הוא בוגר תואר שני מהמחלקה למדעי המדינה, אוניברסיטת בר-אילן. זהו הספר האקדמי הראשון פרי עטו הרואה אור.

GENRE
History
RELEASED
2021
May 21
LANGUAGE
HE
Hebrew (modern)
LENGTH
238
Pages
PUBLISHER
Israel Academic Press
SELLER
Multieducator Inc
SIZE
37.7
MB

More Books by Dalia Gavriely-Nuri