آثارالحق ‪۲‬

    • 4.5 • 17 Ratings
    • $14.99
    • $14.99

Publisher Description

این كتاب سلسله گفتارهایی است كه توسط دو تن از شاگردان استاد الهی یادداشت شده است و شامل دو بخش می‌باشد: بخش اول بیانگر دیدگاه یك شاگرد مبتدی است كه شرح می‌دهد چگونه استاد با گفتارهای موثر و روشن به زبان ساده و پدرانه، شاگرد را گام به گام تربیت می‌نمود و رشد می‌داد. بخش دوم مجموعه یادداشت‌هایی است مربوط به جلسات دوشنبه و سایر جلسات رسمی كه استاد در آن برای عموم صحبت كرده‌اند.

GENRE
Religion & Spirituality
RELEASED
2018
May 13
LANGUAGE
FA
Persian
LENGTH
675
Pages
PUBLISHER
جیحون
SELLER
Vision Books Inc.
SIZE
6.6
MB

More Books by نورعلی الهی

2018
2018
2018
2018

Customers Also Bought

2019
2018
2018
2018
2018
2018