آلت پرستا‪ن‬

Publisher Description

کتاب آلت پرستان

نوشته نیما شهسواری

مغزهای هرز رفته

مادرانی قربانی کودکی خویش

انتقال ویروسی مهلک به طفلهای نحیف در حال تکامل

تکاملی از جنس یک گیاه

از جنس یک برگ

فکر کن ریشه برگ را به استثمار خویش در آورد

GENRE
Politics & Current Events
RELEASED
2022
May 10
LANGUAGE
FA
Persian
LENGTH
135
Pages
PUBLISHER
Idealistic World
SELLER
Draft2Digital, LLC
SIZE
293.9
KB

More Books by نیما شهسواری & Nima Shahsavari

2022
2022
2022
2022
2022
2022

Customers Also Bought

2020
2020
2019
2019
2014